GSM straling beschadigd cellen

Radiogolven van mobiele telefoons kunnen in bepaalde omstandigheden menselijke lichaamscellen beschadigen. Dat blijkt uit een studie die is verricht in opdracht van de Europese Unie. De telecombranche houdt vol dat mobiel bellen geen kwaad kan. 

Het zogenoemde Reflex-onderzoek, dat gedurende vier jaar is uitgevoerd door twaalf researchgroepen in zeven Europese landen, heeft nog niet onomstotelijk bewezen dat het praktijkgebruik van een mobiele telefoon schadelijk is voor de gezondheid.

In laboratoriumsituaties zijn de schadelijke gevolgen zogezegd wel aangetoond, maar de onderzoekers stellen dat meer onderzoek moet worden gedaan om te zien of de gevolgen ook buiten het lab optreden.

De mobiele telecomindustrie houdt nog steeds vol dat er geen bewijs is dat het bellen met een mobiel toestel schadelijke gevolgen kan hebben.