Celzouten

Celzouten bestaan uit specifiek negatief en positief geladen bestanddelen, genaamd ionen. Deze ionen zijn de dragers van de elektrische lichaamsenergie, die vele lichaamsfuncties bepalen zoals de spieractiviteit en de zenuwfunctie. Afhankelijk van de elektrische ladingsverhoudingen binnen en buiten de cellen, vormen zich door de biochemie uit enkelvoudige mineralen minerale verbindingen, ofwel celzouten. Uit de enkelvoudige mineralen calcium en fosfor, vormt zich bijvoorbeeld de verbinding calcium phosphoricum in een sterke verdunning.

  • Schussler zouten: tekorten aanvullen

De celzout-therapie van Dr. Schüssler is er op gericht om het door overbelasting optredend tekort aan celzouten aan te vullen. Anders gezegd: indien de 12 celzouten in de juiste verhouding en op de juiste plaats aanwezig zijn in het organisme, is dit optimaal voor de gezondheid. De stofwisseling functioneert niet goed als er een tekort aan celzouten is. En een gebrekkige stofwisseling geeft overbelasting, wat op den duur aanleiding is voor klachten. Als een ziekmakende prikkel - bijvoorbeeld verstoring van de moleculaire beweging door verzuring - een cel treft, dan wordt haar functioneren in eerste instantie versterkt. Zo biedt de cel weerstand aan de prikkel. Maar als zij hierdoor een deel van haar celzouten verliest, dan is zij ‘ziekelijk veranderd'. De cel is dan verzuurd door een tekort aan celzouten en vraagt om een aanvulling uit de reserves van het lichaam. Is dat niet meer mogelijk, dan is aanvulling gewenst.

Nr. 01 Calcium fluoratum  Nr. 07 Magnesium phosphoricum
Nr. 02 Calcium phosphoricum  Nr. 08 Natrium chloratum / muriaticum
Nr. 03 Ferrum phosphoricum  Nr. 09 Natrium phosphoricum
Nr. 04 Kalium chloratum/muriaticum  Nr. 10 Natrium sulfuricum
Nr. 05 Kalium phosphoricum  Nr. 11 Silicea
Nr. 06 Kalium sulfuricum  Nr. 12 Calcium sulfuricum
   
Nr. 13 Kalium arsenicosum  Nr. 19 Cuprum arsenicosum
Nr. 14 Kalium bromatum  Nr. 20 Kalium Aluminium sulfuricum
Nr. 15 Kalium jodatum  Nr. 21 Zincum muriaticum
Nr. 16 Lithium muriaticum  Nr. 22 Calcium carbonicum
Nr. 17 Manganum sulfuricum  Nr. 23 Natrium bicarbonicum
Nr. 18 Calcium sulfuratum  Nr. 24 Arsenum jodatum