Zonnevlecht, Gezondheidscentrum in Budel

Bouwbiologisch huisonderzoek

"Een op oorzaken georiënteerde therapie heeft de duurzaamste werking"
zei Paul Schmidt reeds in 1976.


Paul Schmidt is de oprichter van de firma Rayonex Schwingungstechnik GmbH.

Zijn inschatting was volkomen juist, want tegenwoordig weet men hoe belangrijk een stralingsvrije slaapplaats voor onze gezondheid is en dat er bijvoorbeeld door hoge Elektrosmog- belastingen en Geopatische stoorzones (aardstraling) veel ziektebeelden kunnen ontstaan. De reductie van zulke belastingen is een belangrijk onderdeel van een holistisch, dat wil zeggen een op het geheel en de oorzaken gericht therapiesysteem. Stel men wil een migrainepatiënt therapeutisch behandelen en men houdt daarbij geen rekening met belangrijke factoren zoals elektrische, magnetische of pulserende stralingsvelden. Deze therapie zou op termijn volledig teniet gedaan kunnen worden en geen blijvende werking hebben.

Daarom is zowel voor de patiënt als ook voor de therapeut een bouwbiologisch huisonderzoek zeer belangrijk en kan de 1e stap naar gezondheid betekenen. Wij hebben bij Zonnevlecht uit ervaring kunnen waarnemen, dat patiënten die een bouwbiologisch huisonderzoek hebben laten plaatsvinden en de aanbevolen sanerende maatregelen hebben getroffen om tot een minimale belasting aan storende invloeden te komen, veel sneller herstellen dan patiënten die aan te hoge belastingen blijvend worden blootgesteld. Daarom is het van belang dat als u met een bepaalde klacht naar een therapeut gaat en daar een stralingsbelasting gevonden wordt die uw gezondheid ondermijnt u als 1e stap een bouwbiologisch huisonderzoek laat doen door een van onze bouwbiologische meettechnici.

Zonnevlecht beschikt over gecertificeerde bouwbiologische meettechnici die zijn opgeleid volgens de bouwbiologische richtlijnen zoals die zijn opgesteld in het SBM 2008 (Standard der baubiologische messtechnik) bij de firma Rayonex schwingungstechnik GmbH.

Deze bouwbiologische meettechnici doen een volledig huisonderzoek gericht op uw slaapplaats met in achtneming van de volgende onderdelen:

1) De aarding van uw elektrische installatie
Is uw installatie voldoende afgeaard volgens de bouwbiologische norm. Het equipotentiaal wordt getest en of er vagabonderende stromen (lekstromen) zijn.

2) Elektrische wisselvelden laagfrequent
U kunt dan denken aan invloeden van elektrische apparatuur, elektriciteitsleidingen, hoogspanning, transformatorhuizen.

3) Magnetische wisselvelden laagfrequent
U kunt dan denken aan invloeden van alle installaties (verdeeldozen, leidingen, verlengkabels) in transformators (opladers), machines, lampen enz. steeds dan wanneer er een stroom vloeit.

4) Gepulste elektromagnetische golven
U kunt dan denken aan invloeden van mobiele GSM en UMTS-telefonie zenders, draadloze huistelefonie en draadloze internetinstallaties.

5) Lichaamsspanning-meting aarde-gerelateerd (Capacitieve aankoppeling)
Met een lichaamsspanning-meter kunnen wij de hoeveelheid elektrostress van laagfrequente elektrische wisselvelden vaststellen en in beeld brengen.

6) Vagabonderende stromen
U kunt dan denken aan lekstromen in de huisinstallaties (waterleidingen, cv-installatie).

7) Elektrische gelijkvelden oftewel statische oppervlakte spanningen
U kunt dan denken aan textiel zoals gordijnen, vloerbedekking, dekbedovertrekken, kussens en stoffen knuffels van uw kinderen.

8) Magnetische gelijkvelden
U kunt dan denken aan natuurlijke anomalieën (afwijkingen in het magneetveld van de aarde) veroorzaakt door b.v. toepassing van metalen in matrassen e.d.

9) Binnenluchtklimaat
U kunt dan denken aan luchtvochtigheid in de ruimte, temperatuur en dauwpunt
(wanneer de luchtvochtigheid te hoog is zodat er vocht ophoopt/ontstaat) dit is een potentiële voedingsbodem voor ziekteverwekkers zoals schimmels.

10) Geologische stoorzones
U kunt dan denken aan Wateraders (ondergrondse waterstromen), Breuklijnen in het aardoppervlak en Globaalnetten (natuurlijke aardmagnetische netten)

Dit alles wordt gemeten met hoogwaardige genormeerde meetapparatuur.

Tijdsduur en Meetrapport
Voor een gemiddelde woning duurt een meting c.a. 3 uur, al naar gelang de vragen en de problemen die er zijn. Voor grotere woningen en bedrijven kan er meer tijd nodig zijn. In die tijd geeft de meettechnicus tevens een uitleg over wat hij aantreft en wat er gedaan kan worden . Hierna volgt een schriftelijk rapport van de gemeten waarden deze wordt naar u verzonden per post. Hierin staat ook vermeld een advies over welke sanering c.q. aanpassing- of ontstoringsmaatregelen er dienen te worden genomen om de belastingen die uw gezondheid nadelig beïnvloeden te reduceren c.q. elimineren.

Ontstoren - Neutraliseren
Het kan ook zijn dat met saneringsmaatregelen (afscherming) niet het beoogde resultaat behaald kan worden. Dat het eenvoudigweg niet mogelijk is om met afscherming (b.v. verf, vitrage enz.) of aanpassingen aan de elektrische installatie te kunnen werken. Wij hebben dan de beschikking over hoogwaardige bioveldvormende produkten die middels beproefde bioresonantie(frequentie) techniek u en uw mede huisgenoten, maar ook dieren kunnen harmoniseren zodat uw lichaam weer de mogelijkheid krijgt om zelf te kunnen regenereren.

Nazorg en Service
De bouwbiologisch meettechnicus onderhoud contact met u om het effect van de genomen maatregelen te kunnen evalueren en zonodig na te meten of te begeleiden en bij te sturen. Indien nodig maken wij gebruik van een erkende installateur bij u in de buurt om een aantal elektrotechnische aanpassingen te laten doen als dit gewenst is. Dit gaat altijd in overleg met de klant en u krijgt van tevoren een prijsopgave over deze eventuele meerkosten(arbeid).De benodigde produkten worden door ons aangeleverd.

Kosten

Woonhuizen tijdsduur 3 uur  € 260,00 
Reiskosten per gereden km  € 0,20 
Elk extra uur € 87,00 

Gecertificeerde bouwbiologische meettechnici

Dhr. Luc Bisschoff

Heidestraat 87
6114 AB Susteren
luc.bisschoff@zonnevlecht.nl 

 

Klik hier voor het officiële certificaat

Dhr. Koen Litjens
Eikelaan 3
2803 SK Gouda
koen.litjens@zonnevlecht.nl

Klik hier voor het officiële certificaat 


Dhr. Henk Wiering

Lyaersmastrjitte 10
9036 PE Menaldum
henk.wiering@zonnevlecht.nl

Klik hier voor het officiële certificaat 


Dhr. Hans de Veth
Meeuwenplaat 14
2771 KG Boskoop
hans.deveth@zonnevlecht.nl

 

Vraag of afspraak maken

Neem vrijblijvend contact op met een van onze therapeuten
Tel: +31 (0)495-492173 voor beide praktijken Budel & Valkenswaard

   

Gevaren van straling

Electrosmog & kinderen